Pedagogische visie

In de wet Kinderopvang wordt verwezen naar 4 manieren waarvan wetenschappelijk is bewezen dat ze steun geven om zich als kind te kunnen ontwikkelen.  Iedere gastouder besteedt aandacht aan deze 4 doelen.

De 4 doelen  en 1 doel hebben wij toegevoegd vanuit Het Koningshofje.

1. Emotionele veiligheid. De opvang is een vertrouwde omgeving met spelmaterialen, activiteiten en omgangsvormen die voor een kind bekend, begrijpelijk en acceptabel zijn.

2. Persoonlijke competentie. Een gastouder stimuleert de persoonlijke competentie van een kind. Zij biedt activiteiten en spelmaterialen aan die aansluiten bij de leeftijd, ontwikkeling en belangstelling van een  kind. Het gedrag van de gastouder en haar manieren van omgaan passen bij de leeftijd en en karakter van het kind.

3. Sociale competentie. Een gastouder stimuleert de sociale competentie van een kind. Het aanbod van materialen nodigt uit tot samenspel met andere kinderen. De gastouder helpt en begeleidt het kind om te oefenen met de sociale vaardigheden

4. Waarden en normen. Een gastouder speelt een belangrijke rol in het overbrengen van waarden en normen. Zij is hierin een rolmodel. De gastouder legt in gesprekken uit wat de waarden en normen zijn en gedragsregels zijn tussen volwassenen en kinderen. Het kind leert op deze manier wat er van hem of haar wordt verwacht.

5. Samenwerking met ouders, De communicatie tussen gastouder en ouders is een belangrijke basis als het gaat om de opvoeding van het kind. Dit kan op diverse manieren plaats vinden. zoals gebruik van schriftje, evaluatiegesprekken, voortgangsgesprekken , observatie en hierover in gesprek gaan met de ouders. Van belang is dat hier tijd voor gemaakt wordt van beide kanten. Om deze reden hebben wij deze toegevoegd bij de doelen in ons beleidsplan.

Pedagogisch werkplan

Een gastouder beschrijft in haar pedagogisch werkplan hoe ze aan de basisdoelen gaat werken.

1. Interactie tussen gastouder en kind,  dit gaat over de manier hoe de gastouder het kind begeleidt, corrigeert, uitdaagt en beschermt.

2. Binnen en buitenruimte, hoe maakt de gastouder gebruik van de ruimte, fysiek, warme sfeer, veel ruimte om rustig te spelen of lekker te rennen, maar ook de zorg voor kwaliteit van lucht en licht.

3. De Groep, dit gaat over de manier hoe de gastouder de aanwezigheid van kinderen en volwassenen gebruikt voor het samen delen en leren.

4. Activiteitenaanbod,  dit gaat over de organisatie van de dag, welke activiteiten zijn er georganiseerd. Welke kansen krijgt een kind voor leren en spelen.  Je kan denken hierbij aan een gastouder die gecertificeerd is door Kiki of Uk en Puk.

5. Spelmateriaal, Dit gaat over de manier waarop de gastouder spelmateriaal beschikbaar heeft en stelt.

 

Het Koningshofje begeleidt de gastouders in het schrijven van een pedagogisch werkplan.

 

 

Maak kennis met het Koningshofje

Bent u ouder of gastouder? Wij maken graag een afspraak voor een
kennismakingsgesprek met u.

Neem contact op
Het Koningshofje omdat we zulke goede verhalen hadden gehoord

vraagouder bij Gastouder Nel uit Zoetermeer

Ontzettend blij met onze lieve gastouder Nel van Nellie's warme nestje. Onze Logan gaat er met plezier naartoe! Wij zijn een paar maanden geleden overgestapt naar gastouderbureau Het Koningshofje en we hebben er geen moment spijt van gehad. Het Koningshofje biedt superservice, is klantvriendelijk en beantwoord elke vraag ontzettend snel. Ik kan Het Koningshofje bij iedereen aanraden!