Oudercommissie

De oudercommissie heeft als doel om de belangen van de kinderen zo goed mogelijk te behartigen en te vertegenwoordigen.

Ouders hebben de mogelijkheid om deel te nemen in de oudercommissie van Het Koningshofje. De oudercommissie bestaat uitsluitend uit ouders met minimaal 2 en maximaal 5 leden. De benoeming vindt plaats voor een periode van 1 jaar waarna de leden herkiesbaar zijn. De commissie heeft als doel om de belangen van de kinderen verbonden aan Het Koningshofje zo goed mogelijk te behartigen en te vertegenwoordigen.

Als u in de oudercommissie plaatsneemt kunt u advies uitbrengen over  o.a.:

  • Het pedagogisch beleidsplan
  • Risico inventarisatie en gezondheid
  • De begeleiding van de ouders
  • De klachtenregeling
  • Gebruik maken van de geschillenregeling

De Commissie komt 2 keer per jaar bijeen. Dit is afhankelijk van de behoefte van de leden of op initiatief van de houder van het gastouderbureau Het Koningshofje.

 De leden van de oudercommissie:

Mevr. M. Polder

Mevr. M. Pronk

 

U kunt de oudercommissie bereiken via emailadres: oudercommissie@hetkoningshofje.com.

Maak kennis met het Koningshofje

Bent u ouder of gastouder? Wij maken graag een afspraak voor een
kennismakingsgesprek met u.

Neem contact op
Ze bieden genoeg kansen om je te ontwikkelen en een paar keer per jaar is er een thema avond en een zomerborrel.

Gastouder Saskia leemburg uit Pijnacker

Sinds een jaar werk ik nu samen met gastouderbureau Het koningshofje.Ik ben heel tevreden omdat ze mij goed begeleiden en steun geven waar nodig. Per mail goed bereikbaar en er worden geboden om je te ontwikkelen. Een paar keer per jaar is er een thema-avond en een zomerborrel. De betalingen lopen altijd goed!.De contracten worden door het bureau opgemaakt in overleg met ouder en gastouder.
Kortom dik tevreden over het koningshofje!!