Oudercommissie

De oudercommissie heeft als doel om de belangen van de kinderen zo goed mogelijk te behartigen en te vertegenwoordigen.

Ouders hebben de mogelijkheid om deel te nemen in de oudercommissie van Het Koningshofje. De oudercommissie bestaat uitsluitend uit ouders met minimaal 2 en maximaal 5 leden. De benoeming vindt plaats voor een periode van 1 jaar waarna de leden herkiesbaar zijn. De commissie heeft als doel om de belangen van de kinderen verbonden aan Het Koningshofje zo goed mogelijk te behartigen en te vertegenwoordigen.

Als u in de oudercommissie plaatsneemt kunt u advies uitbrengen over  o.a.:

  • Het pedagogisch beleidsplan
  • Risico inventarisatie en gezondheid
  • De begeleiding van de ouders
  • De klachtenregeling
  • Gebruik maken van de geschillenregeling

De Commissie komt 2 keer per jaar bijeen. Dit is afhankelijk van de behoefte van de leden of op initiatief van de houder van het gastouderbureau Het Koningshofje.

 De leden van de oudercommissie:

Mevr. M. Polder

Mevr. M. Pronk

 

U kunt de oudercommissie bereiken via emailadres: oudercommissie@hetkoningshofje.com.

Maak kennis met het Koningshofje

Bent u ouder of gastouder? Wij maken graag een afspraak voor een
kennismakingsgesprek met u.

Neem contact op
Brigitta is spontaan en hartelijk en heeft liefde voor haar werk.

Mevr Esther Stuij

Ik kan aanstaande of bestaande gastouders, maar ook de voor opvang zoekende ouders aanraden om eens op de site: www.hetkoningshofje.com te kijken. Deze is open, duidelijk en daar kan je veel informatie vinden. Directeur Brigitta Sjoukes kan ik u van harte aanbevelen. Brigitta is spontaan en hartelijk en heeft liefde voor haar werk. Dit resulteert in een open en prettig contact met haar vraag- en opvang ouders.