Oudercommissie

De oudercommissie heeft als doel om de belangen van de kinderen zo goed mogelijk te behartigen en te vertegenwoordigen.

Ouders hebben de mogelijkheid om deel te nemen in de oudercommissie van Het Koningshofje. De oudercommissie bestaat uitsluitend uit ouders met minimaal 2 en maximaal 5 leden. De benoeming vindt plaats voor een periode van 1 jaar waarna de leden herkiesbaar zijn. De commissie heeft als doel om de belangen van de kinderen verbonden aan Het Koningshofje zo goed mogelijk te behartigen en te vertegenwoordigen.

Als u in de oudercommissie plaatsneemt kunt u advies uitbrengen over  o.a.:

  • Het pedagogisch beleidsplan
  • Risico inventarisatie en gezondheid
  • De begeleiding van de ouders
  • De klachtenregeling
  • Gebruik maken van de geschillenregeling

De Commissie komt 2 keer per jaar bijeen. Dit is afhankelijk van de behoefte van de leden of op initiatief van de houder van het gastouderbureau Het Koningshofje.

 De leden van de oudercommissie:

Mevr. M. Polder

Mevr. M. Pronk

 

U kunt de oudercommissie bereiken via emailadres: oudercommissie@hetkoningshofje.com.

Maak kennis met het Koningshofje

Bent u ouder of gastouder? Wij maken graag een afspraak voor een
kennismakingsgesprek met u.

Neem contact op
Het Koningshofje omdat we zulke goede verhalen hadden gehoord

vraagouder bij Gastouder Nel uit Zoetermeer

Ontzettend blij met onze lieve gastouder Nel van Nellie's warme nestje. Onze Logan gaat er met plezier naartoe! Wij zijn een paar maanden geleden overgestapt naar gastouderbureau Het Koningshofje en we hebben er geen moment spijt van gehad. Het Koningshofje biedt superservice, is klantvriendelijk en beantwoord elke vraag ontzettend snel. Ik kan Het Koningshofje bij iedereen aanraden!