Oudercommissie

De oudercommissie heeft als doel om de belangen van de kinderen zo goed mogelijk te behartigen en te vertegenwoordigen.

Ouders hebben de mogelijkheid om deel te nemen in de oudercommissie van Het Koningshofje. De oudercommissie bestaat uitsluitend uit ouders met minimaal 2 en maximaal 5 leden. De benoeming vindt plaats voor een periode van 1 jaar waarna de leden herkiesbaar zijn. De commissie heeft als doel om de belangen van de kinderen verbonden aan Het Koningshofje zo goed mogelijk te behartigen en te vertegenwoordigen.

Als u in de oudercommissie plaatsneemt kunt u advies uitbrengen over  o.a.:

  • Het pedagogisch beleidsplan
  • Risico inventarisatie en gezondheid
  • De begeleiding van de ouders
  • De klachtenregeling
  • Gebruik maken van de geschillenregeling

De Commissie komt 2 keer per jaar bijeen. Dit is afhankelijk van de behoefte van de leden of op initiatief van de houder van het gastouderbureau Het Koningshofje.

 De leden van de oudercommissie:

Mevr. M. Polder

Mevr. M. Pronk

 

U kunt de oudercommissie bereiken via emailadres: oudercommissie@hetkoningshofje.com.

Maak kennis met het Koningshofje

Bent u ouder of gastouder? Wij maken graag een afspraak voor een
kennismakingsgesprek met u.

Neem contact op
Door het goede overleg tussen het koningshofje en mij, maar zeker ook tussen het bureau en mijn nanny kan ik mijn 4 kinderen met een gerust hart achter laten.

Vraagouder Natasja Bruijnius uit Pijnacker

Ik ben zeer tevreden.Tijdens mijn zoektocht naar een nanny kwam ik uit op het gastouderplein van het koningshofje. De nanny kan je heel handig zelf benaderen via de email. Het gesprek met de medewerkster beviel me echt en ik kreeg niet alleen de informatie over wat ik kon verwachten, maar ook hulp bij het berekenen.