Nieuws

20 april 2017 door: admin

Nieuwe financiering kinderopvang

Het kabinet heeft plannen om de kinderopvang op een andere manier te financieren. De overheid wil de financiering van de kinderopvang overzichtelijker maken voor ouders en minder fout- en fraudegevoelig. De komende periode wordt er gewerkt aan het wetsvoorstel. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog besluiten over de nieuwe financiering.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft begin dit jaar een klankbordgroep ingesteld die
meedenkt over de nieuwe plannen. BOinK neemt deel aan deze klankbordgroep en stelt hier namens de ouders
ervaringen met het huidige systeem (uitgevoerd door de Belastingdienst Toeslagen) aan de orde.

De beoogde financiering
Hoe werkt de beoogde financiering?

Een ouder heeft een contract met een kinderopvangorganisatie. De kinderopvangorganisatie stuurt het
contract naar de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). DUO berekent de ouderbijdrage op basis van het inkomen
van de ouders. Voor het betalen van de ouderbijdrage ontwikkelt DUO een digitale portemonnee. De
kinderopvangorganisatie stuurt maandelijks een factuur naar deze portemonnee. De ouders betalen via de
digitale portemonnee de ouderbijdrage aan DUO. DUO betaalt de factuur, aangevuld met de
overheidsbijdrage, direct aan de kinderopvangorganisatie.
Wat verandert er voor ouders?
Ouders betalen straks alleen de ouderbijdrage, de kinderopvangtoeslag verdwijnt in zijn huidige vorm. Ouders
hoeven geen kinderopvangtoeslag meer aan te vragen, of bijvoorbeeld wijzigingen in uren door te geven. Dit
doet de kinderopvangorganisatie.
DUO maakt gebruik van een vastgesteld inkomen en streeft ernaar ouders meer zekerheid te geven. Inkomens
hoeven niet meer vooraf ingeschat te worden en veranderingen hoeven niet doorgegeven te worden. Het doel
hiervan is dat het aantal verrekeningen achteraf hierdoor afneemt.
Waarom wil het kabinet overgaan op nieuwe financiering?
De huidige kinderopvangtoeslag is ingewikkeld, waardoor 82% van de ouders ruim een jaar later nog (soms
grote) bedragen terugkrijgt of moet nabetalen. Ouders hebben al die tijd geen zekerheid over hoeveel zij
precies aan kinderopvang kwijt zijn. Het nieuwe systeem is minder complex, gaat uit van een vastgesteld
inkomen en maakt het mogelijk om wijzigingen (bijvoorbeeld extra afgenomen uren) per maand te verwerken.
Ouders hebben daardoor naar verwachting meer zekerheid over de kosten van de kinderopvang. Daarnaast is
het nieuwe systeem zoals gezegd minder fout- en fraudegevoelig.

Wij houden het dossier in de gaten en zullen u informeren als er meer bekend is inhoudelijk voor de gastouderopvang

Deel dit bericht

Share Button

Gerelateerd nieuws

vacatures nanny en gastouder

25 november 2019 |

stage opdracht

15 mei 2018 |

Engels voor Peuters

4 april 2018 |

Training Taal en interactie vaardigheden

2 april 2018 | De training Oog voor interactie verbindt interactievaardigheden , video-feedback en taalrijk omgaan met kinderen. Als gastouder kijk je naar jezelf en anderen om te ontdekken waar je kracht zit in het contact met kinderen en op welke punten nog verbetering mogelijk is. Goede interactie vraagt om nadenken over: hoe communiceer ik en wat communiceer ik en wanneer communiceer ik? U ontvangt een certificaat van deze training. U kunt zich aanmelden via onze website door het invullen van het contactformulier.