Nieuws

4 november 2017 door: admin

kinderopvangtoeslag in 2018 maximaal vergoed tot € 5,91 per uur

Wanneer heeft u recht op toeslag:
U kunt kinderopvangtoeslag krijgen als u en uw eventuele toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen:

U en uw toeslagpartner werken, volgen een traject naar werk of een opleiding of inburgeringscursus.
U hebt met het kindercentrum of gastouderbureau een contract afgesloten.
U betaalt zelf een deel van de kosten van kinderopvang. Dit is uw eigen bijdrage.
U en uw toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage, of u onderhoudt het kind in belangrijke mate.
Uw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang.
Uw kind staat ingeschreven op uw woonadres.
Uw kind zit nog niet op het voortgezet onderwijs.

Deel dit bericht

Share Button

Gerelateerd nieuws

vacatures nanny en gastouder

25 november 2019 |

stage opdracht

15 mei 2018 |

Engels voor Peuters

4 april 2018 |

Training Taal en interactie vaardigheden

2 april 2018 | De training Oog voor interactie verbindt interactievaardigheden , video-feedback en taalrijk omgaan met kinderen. Als gastouder kijk je naar jezelf en anderen om te ontdekken waar je kracht zit in het contact met kinderen en op welke punten nog verbetering mogelijk is. Goede interactie vraagt om nadenken over: hoe communiceer ik en wat communiceer ik en wanneer communiceer ik? U ontvangt een certificaat van deze training. U kunt zich aanmelden via onze website door het invullen van het contactformulier.

Nieuwe financiering kinderopvang

20 april 2017 | Het kabinet heeft plannen om de kinderopvang op een andere manier te financieren. De overheid wil de financiering van de kinderopvang overzichtelijker maken voor ouders en minder fout- en fraudegevoelig. De komende periode wordt er gewerkt aan het wetsvoorstel. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog besluiten over de nieuwe financiering.