Opleidingen

Wij  faciliteren de gastouder in hun persoonlijke opleidingsplan door het geven van trainingen gericht op de pedagogische kwaliteitsverbetering van de gastouder

Taal en interactievaardigheden

Het Koningshofje beschikt over een licentie van het Nji om de training te geven. 

De training bestaat uit:

  • leestoets (TOA) en schrijftoets voorafgaand aan de training
  • 6 cursusbijeenkomsten met als onderwerp ( sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie, structureren en positief leidinggeven , praten en uitleggen, ontwikkeling stimuleren,  begeleiden van onderlingen interacties)
  • Oog voor interactiewerkboek voor cursisten,  0-4 jaar of 4-12 jaar
  • 3 uur huiswerkopdrachten per bijeenkomst.
  • 1 individueel coachingsgesprek
  • 1 eindgesprek
  • Er kunnen max. 12 deelnemers meedoen aan de training en er zal aan een individuele leerlijn gewerkt worden per deelnemer.

De training  start regelmatig Deze kosten zijn aftrekbaar voor u als zzper. Voor de training dient u het boek Interactievaardigheden , een kindvolgende benadering te hebben gelezen. 

de trainingsdagen voor 2017 worden ingepland in het opleidingsplan.


Inschrijven

EHBO Voor kinderen

U kunt Ehbo voor kinderen bij iedere Ehbo opleider gaan volgen op een tijd dat het u schikt. U bent verplicht om jaarlijks een herhalingscursus te volgen als u werkzaam bent via Het Koningshofje. Wij werken samen met EHBO karin,  U heeft na een gunstig eindresultaat binnen 5 werkdagen uw certificaat in huis.  U kunt zich hier inschrijven voor de training.  Als u als  gastouder werkzaam bent bij het Koningshofje ontvangt u een korting. De trainingen kunnen op locatie gegeven worden van een gastouder of ouder of op de trainingslocatie.  EHBO Karin werkt landelijk.

 

Workshops en trainingen

Wij geven maandelijks diverse workshops voor ouders en gastouders. U treft het opleidingsplan aan in uw persoonlijke omgeving.

 

Kiki programma

logo-kiki-nieuw5-e1382168775287

Kiki is een ontwikkelingsgericht programma voor met name kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.

U kunt zich hier inschrijven voor de training van Kiki en ontvangt bericht wanneer de training gegeven zal worden.

Uk en puk voor gastouders

Uk en puk is een VVE-programma waarmee de totale ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 4 jaar gestimuleerd wordt. CED-Groep heeft een apart katern ontwikkeld met handvatten om binnen de gastouderopvang met Uk & Puk te werken. Er wordt onder andere ingegaan op de mogelijkheid om echte activiteiten te ondernemen, routines in het gastgezin te implementeren en ouders te betrekken bij de manier van werken. Zo werkt u doelgericht en bewust aan de brede ontwikkeling van jonge kinderen. Dit katern bieden wij u samen met een eendaagse praktische training aan. U kunt er zo direct mee aan de slag in eigen praktijk. U kunt zich  hier inschrijven voor deze training.

Engels voor Peuters

Wij hebben een methodiek Engels voor peuters  ontwikkeld wat geschikt is in de gastouderopvang.  U kunt het pakket aanschaffen  per thema voor € 29,95 incl. btw en een compleet pakket voor € 295,-  incl btw.  

Maak kennis met het Koningshofje

Bent u ouder of gastouder? Wij maken graag een afspraak voor een
kennismakingsgesprek met u.

Neem contact op
Ze bieden genoeg kansen om je te ontwikkelen en een paar keer per jaar is er een thema avond en een zomerborrel.

Gastouder Saskia leemburg uit Pijnacker

Sinds een jaar werk ik nu samen met gastouderbureau Het koningshofje.Ik ben heel tevreden omdat ze mij goed begeleiden en steun geven waar nodig. Per mail goed bereikbaar en er worden geboden om je te ontwikkelen. Een paar keer per jaar is er een thema-avond en een zomerborrel. De betalingen lopen altijd goed!.De contracten worden door het bureau opgemaakt in overleg met ouder en gastouder.
Kortom dik tevreden over het koningshofje!!